Logo
Ladies

Aktualności

Prof. Krzysztof Rytlewski w ośrodku Osteomed

2018/11/09

Edukacja i doświadczenie zawodowe

Prof. Krzysztof Rytlewski ukończył Akademię Medyczną w Krakowie. Po rocznym stażu podyplomowym w Kielcach rozpoczął pracę w Krakowskim Szpitalu Klinicznym, gdzie pracuje do dzisiaj. W roku 1984 r. uzyskał specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa. Jako pracownik naukowy nieprzerwanie związany jest z Akademią Medyczną, a później Collegium Medicum UJ. W roku 1990 odbywał staż naukowy w klinikach Uniwersytetu Wirginia w Charlottesville oraz w Szpitalu im J. Hopkinsa w Richmond. Tytuł prof. nauk med. uzyskał w 2016 r. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w Klinice Położnictwa i Perinatologii CM UJ oraz starszego asystenta w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Aktywnie udziela się w ramach towarzystw naukowych, do których przynależy, tj.: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Psychologii i Medycyny Perinatalnej, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, The Mediterian Society for Metabolic Syndrome, Diabetes and Hypertension in Pregnancy – DEGU.
Jest autorem ponad 30 prac naukowych oraz 8 rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Tematyka jego prac badawczych dotyczy głównie patologii ciąży i monitorowania wewnątrzmacicznego stanu płodu. Zgłębia również problematykę ciąży patologicznej w aspekcie monitorowania biofizycznego i biochemicznego płodu, nadciśnienia w przebiegu ciąży, porodu przedwczesnego, wewnątrzmacicznej hipotrofii płodu oraz schorzeń układu sercowo – naczyniowego w ciąży.

Jako recenzent naukowy jest stale obecny na łamach m.in. takich tytułów jak: International Journal of Gynecology & Obstetric, Przegląd Lekarski czy Państwo i Społeczeństwo.
Ważną częścią jego kariery zawodowej była aktywna działalność w licznych instytucjach i organizacjach:

• Przewodniczący Rektorskiej Komisji Bioetyki ds. Badań Klinicznych przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
• Członek Ogólnopolskiego Zespołu Rzecznika Praw Pacjenta
• Członek Ogólnopolskiej Komisji Egzaminacyjnej
• Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie nauk medycznych ze specjalnością Położnictwo i Ginekologia
• Biegły w postępowaniach dyscyplinarnych przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie
• Koordynator zajęć dydaktycznych w Katedrze Ginekologii i Położnictwa UJ CM dla Wydziału Lekarskiego i Oddziału Lekarsko-Dentystycznego
• Członek Grupy Ekspertów Europejskiego Zespołu Chorób Rzadkich Układu Krążenia
• Współpomysłodawca i jedyny konsultant medyczny, w projekcie stworzenia nowoczesnego urządzenia monitorującego wewnątrzmacicznie stan płodu – przenośnego elektrokardiotokografu. Dostępne na rynku urządzenia są wielokrotnie droższe od omawianego. Zgłoszony patent krajowy i patenty zagraniczne na urządzenie medyczne oraz uzyskane, zastrzeżone znaki krajowe: MoFeMa i ZuzaMed.

Badge

Strona w trakcie przebudowy.
Przepraszamy za utrudnienia.